Unlocked/Reconnected: an interview with Pietje Tegenbosch

Published June 26 2020
Unlocked/Reconnected is een initiatief waarbij sinds 1 juni een bijzondere groepsexpositie te zien is over het hele land. Vanaf het moment dat musea, galeries, project spaces, artist residences hun deuren weer mochten openen is er voor Unlocked/Reconnected een speciaal kunstwerk te zien wat met het thema 'thuis' te maken heeft. Inmiddels doen al 200 locaties mee. Wij spraken met een van de initiatiefnemers van Unlocked/Reconnected, Pietje Tegenbosch van de galerie tegenboschvanvreden.

Hoe kwam Unlocked/Reconnected tot stand?

“Toen de corona-crisis losbarstte zeiden ik en Martin [van Vreden] tegen elkaar dat het ook voor de kunstsector een heftige periode zou worden. Wij bedachten dat het een mooi idee zou zijn om een initiatief te lanceren dat over solidariteit zou gaan, een collectieve tentoonstelling waaraan zoveel mogelijk musea, galeries, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven en bedrijfscollecties door heel Nederland mee zouden doen en die zou starten op het moment dat de musea hun deuren weer zouden mogen openen. Zo ontstond het idee voor Unlocked/Reconnected een paar maanden geleden vanaf onze bank. De reflectie op de vraag wat (t)huis’ betekent werd het centrale thema. In de periode van de lockdown kreeg deze vraag een extra lading. Veel mensen hebben een veilig gevoel wanneer zij aan ‘thuis’ denken, maar heel veel ook niet. Een donkere kant van de corona-crisis is bijvoorbeeld  de toename van huiselijk geweld, maar er is natuurlijk ook de sociale ellende door de ontwrichting van de economie. In politieke zin is (t)huis al evenzeer een beladen begrip: wie mag zich hier thuis voelen en wie niet? En bestaat het idee van (t)huis eigenlijk nog wel in onze geglobaliseerde wereld? Het plan was dat iedere deelnemer in de entree-ruimte van de locatie een kunstwerk zou presenteren om daarmee vanuit het thema van de tentoonstelling een eigen perspectief te bieden op de periode van de lockdown en op de toekomst. Toen we het idee voorlegden aan een aantal mensen kregen we meteen enthousiaste steun voor het initiatief. Het was de bedoeling dat het idee zich vanzelf over het land zou uitrollen en met een lijst van supporters waaronder museum De Pont in Tilburg, het Stedelijk Museum in Amsterdam, De Kunsthal in Rotterdam, Marres in Maastricht, Kranenburgh in Bergen, de Nederlandsche Bank, maar ook galeries als Dürst-Britt & Mayhew in Den Haag en Annet Gelink en Fons Welters in Amsterdam konden we het plan snel verder ontwikkelen. We zijn op 1 juni gestart en er zijn inmiddels zo’n 200 venues die meedoen, en de lijst groeit nog steeds. Het leuke aan dit project is dat het niet hiërarchisch is en dat het zich landelijk, maar ook op lokaal niveau manifesteert. Deze onderlinge verbinding in de culturele sector is ook wat we wilden laten zien. Wij zijn altijd voor samenwerking geweest en zeker in deze tijden staan we samen sterker als sector. Solidarity is key.”

Waarom hebben jullie ‘circumscribe’ van Chaim van Luit gekozen als selectiewerk voor Unlocked?

“Voor dit werk heeft Chaim van Luit met gestrekte arm een cirkel op de muur getekend. Die met houtskool getekende cirkel - waarvan de uiteinden elkaar net niet raken - heeft hij uit laten voeren in rode neon. Het idee achter ‘Circumscribe’ is de vraag niet alleen naar  de reikwijdte van de kunstenaar, maar van de kunst zelf. Wat is de reikwijdte binnen de cirkel en wat daarbuiten? Wat of wie omarm je en wat of wie niet? In de corona-tijd staat omarmen gelijk aan gevaar. Dat symboliseert de cirkel van Van Luit in zekere zin ook. Tegelijk staat een cirkel ook vaak voor ‘connectie’, wat goed bij het initiatief Unlocked/Reconnected past."

Hoe hebben jullie als galerie de lockdown ervaren?

“Het was in feite een periode vol tegenstellingen, met enerzijds het thuis werken, de stilte in de stad, de ‘isolatie’ en anderzijds het werk dat gewoon door ging met de vele mailtjes, klusjes die al langer lagen te wachten, alle online activiteiten en natuurlijk met de plannen voor de toekomst, zoals Unlocked/Reconnected: we hebben het eigenlijk steeds heel druk gehad. In het begin van de crisis hebben wij vrij snel de reeks ‘Wild Walls’ opgezet op onze website. We misten vooral de dialoog over de kunst die we hebben met mensen die de galerie bezoeken. Vandaar dat we voor iedere ‘Wild Wall’ een ‘echte’ presentatie maakten in de galerie om die vervolgens te fotograferen en voorzien van ons eigen verhaal over de werken die er te zien zijn op de website te zetten. Dat werkte goed. Het was ook mooi om te zien hoe creatief er in de kunstwereld werd omgegaan met de crisis en hoe er allerlei prachtige online activiteiten werden gelanceerd. Al met al is deze crisis ook een goed moment voor kritische gedachten over de wereld waarin we leven en hoe we onze toekomst anders en beter vorm kunnen geven. Door corona worden we gedwongen om weer ‘back to basics’ te gaan - wat heel waardevol is.”

Voor meer informatie:

Chaim van Luit, 'Circumscribe' (2020) courtesy of tegenboschvanvreden.
Chaim van Luit, 'Circumscribe' (2020) courtesy of tegenboschvanvreden.

Other news